TOBB FTAR YEME VE HZMET EREF PLAKETLER

TOBB FTAR YEME VE HZMET EREF PLAKETLER

Highslide JS

10 ve 20 yl süreyle görev yapan TOBB Genel Kurul delegelerine hizmet eref belgesi ve plaketleri, TOBB Bakan Hisarcklolu’nun ev sahipliinde, Cumhurbakan Abdullah Gül ile Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yazc’nn da katld törende verildi. Törende Oda ve Borsalarn Yönetim Kurulu ve Meclis Bakanlar da hazr bulundu.

TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, törenin açlnda yapt konumada Cumhurbakan Gül ve Bakan Yazc’ya Türk i dünyasna yaptklar katklar için teekkür etti.

TOBB camias olarak; ailede birlik-beraberlie, kadirinasla, vefaya büyük önem verdiklerini belirten Hisarcklolu öyle konutu: “Bu kapsamda, delege olarak belirli bir dönemi tamamlayan kardelerimize Hizmet eref Belgeleri’ni takdim ederiz. Camiamzn gelenei olarak bu töreni her yl Mays ayndaki genel kurulumuzdan bir gün önce yapyoruz. Ancak Soma’da meydana gelen maden faciasndan dolay, bu yl 22 Mays tarihinde yaptmz 70. Genel Kurulumuzda, bu töreni yapmadk. Törenimizi erteleyip, Soma için yardm kampanyas balattk. Yardm kampanyamza büyük destek oldu. Bu kapsamda toplanan 16 milyon 800 bin liray aan ba, Sayn Babakanmzn huzurunda ilgili kamu kurumuna ilettik. Bu vesileyle; Maden ehitlerimizin geride brakt emanetlerine sahip çkan ve bata bulunan Oda-Borsalarmza, i dünyamza ve vatandalarmza ükranlarm sunuyorum.”

- 30 yldaki dönüüm
Herkesin bizzat ahit olduu bir gerçek olduundan bahseden Hisarcklolu, “Son 30 ylda Türkiye müthi bir dönüüm yaad. 30 yl önce Rahmetli Özal’la birlikte özel sektörün fark edilmesi; ve daha sonra özellikle 2002 ylnda Cumhurbakanmz Sayn Abdullah Gül’ün Babakanl döneminde balatlan, Babakanmz Sayn Recep Tayyip Erdoan döneminde de devam eden reform ve istikrar admlaryla, Türkiye müthi bir atlm yapt. Bu süre zarfnda, Türk özel sektörü neleri baarabileceini tüm dünyaya gösterdi. Adeta rütünü ispat etti” diye konutu.
Türkiye’nin bir tarm ülkesi iken, talya ile Çin’in arasndaki en büyük sanayi devi haline geldiini ifade eden TOBB Bakan Hisarcklolu,  30 yl önce sadece 5 tarm ürünü satabilirken, bugün 200’den fazla ülkeye, 20 bin çeit mal satar hale gelindiini anlatt. Hisarcklolu unlar söyledi: “Ylda 152 milyar dolar ihracat yapyoruz, bunun yüzde 92’si de sanayi mal. Birçok sektörde küresel baar hikâyeleri yazdk. Tarm haslasnda dünyann 7’nci büyük ülkesi olduk. Ylda 36 milyon turist arlayarak, Turizmde dünyada en fazla turist çeken 6nc destinasyon haline geldik. Müteahhitlikte ve karayolu tamaclnda dünyann 2nci büyük gücü olduk. te bütün bunlar, özel sektör eliyle yaptk. Yani, bu salonda gördüünüz insanlarn temsil ettii kitle yapt. Çünkü bu salondakiler, 81 il 160 ilçede Türk özel sektörünü temsil ediyorlar.  Bu salondakiler, tüm Türkiye’de 1,5 milyon müteebbisi temsil ediyorlar. te bu nedenle, bu salonu dolduran, Türk özel sektörünün temsilcisi olan Bakanlarmz kutluyor, her birine ayr ayr teekkür ediyorum.”
 
-Hizmet eref Belgesi alanlara teekkür
Hizmet eref Belgesi alan i dünyas temsilcilerine de ayr ayr teekkür eden Hisarcklolu, “Bu ülkede daha üretimin, ticaretin ad yokken onlar üretiyordu, ticaret yapyordu. Bu ülkede tüccarn itibar yokken, memur olmayana kz bile verilmedii yllarda onlar bu ie ba koydular. Kazanrken kazandrmann, insanlara i ve a salamann mutluluunu örettiler, herkese örnek oldular. Dürüst tüccarn ne olduunu gösterdiler. Hem bu iin cefasn çektiler. Hem de, TOBB camias içinde farkl kademelerde görev alarak Türk özel sektörünün yükünü üstlendiler. Özel sektörün önünü açmak için, –bu camiadaki herkes gibi-  para pul almadan çaltlar. Bu gayretler sayesinde Türkiye’de giriimci says artt. adamlarmzn, i kadnlarmzn says arttkça biz zenginletik, ülkemiz zenginleti. te bu baar hikâyesi böyle yazld” dedi. Bu camiann kendisine hizmet edenleri, ülkesine hizmet edenleri asla unutmayacan bildiren Hisarcklolu, bugün verilen plaketlerin bu emein ve vefann bulumas olduunu söyledi.
 
-Türk özel sektörünün Cumhurbakan Gül’e ükran borcu
TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, Cumhurbakan Gül’e Türk özel sektörünün büyük bir ükran borcu olduunu ifade ederek öyle konutu: “Göreve geldiinizden bugüne kadar; Bakanlnz, Babakanlnz ve Cumhurbakanlnz döneminde, devlet yönetimine köklü bir deiiklik getirdiniz. Milleti öne alan anlay hâkim kldnz. Devletin özel sektöre bakn deitirdiniz. “Özel sektör odakl ekonomiyi” devlet politikas haline getirdiniz. “Güçlü özel sektör olmadan, güçlü ekonomi olmadan, güçlü devlet olamaz” dediniz. Böylece her ortamda, her platformda bizlere destek verdiniz, güç verdiniz. Bu süreçte ilginizi ve alakanz camiamzdan hiç eksik etmediniz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Türk özel sektörünün çat kuruluu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii’nin Yönetim Kurulu toplantsna katlan ilk Cumhurbakan oldunuz.

Yurt d resmi ziyaretlerinize TOBB’u ve i dünyamz davet ettiniz. En üst düzey görümelerde Türk özel sektörünü öne çkardnz. Biz de sizin bu desteinizden güç aldk. Gittiimiz her ülkeye daha fazlacesaret ve özgüvenle gittik.  Yaptmz her ii daha iddial yaptk. te bugün Türk özel sektörünün baars varsa, Türkiye bölgesinin en büyük ekonomik gücü haline geldiyse bunda sizin çok büyük emeiniz var. Türkiye için büyük bir kazanm olan siyaset adamlnzn, devlet adamlnzn çok büyük rolü var. Ben bütün bu süreç boyunca her ortamda bizi öne çkaran ve himaye eden yaklamnzdan dolay, bizlere verdiiniz büyük destek ve cesaretten dolay; bu salonu dolduran müteebbisler adna, camiam adna ve Türk özel sektörü adna size en içten minnet ve ükranlarm sunuyorum. Biz, dün olduu gibi yarn da bu ülkeyi daha zengin, bu milleti daha müreffeh yapmak için koacaz. Ve inallah en ksa sürede, bu ülkeyi dünyann en büyük 10 ekonomisi arasna sokacaz.  Çünkü biz una inanyoruz: Allah hiçbir emei zayi etmez.”


Date: 2014-07-15
/ 2955 person view.