KIZILTEPE TARHES

Kzltepe, Mardin ilinin bir ilçesidir. Eski ad Tell Ermen'dir. ehrin nüfusu 2008 ylna göre 198.672 'dr. 1973'te 21.000 olan nüfusu 1990'da 60.134'e, 2000'de 113.143'e, 2007'de 127.148'e çkmtr.

lçenin bu günkü nüfusu merkezde 131.050 ve koylerde de 82.251 olmak üzere toplam nüfusu 213.101 

Eski Çalarda Dunaysr veya Düneysir ismiyle Artuklular döneminde kurulmutur. Bu yerleim Urfa ile Diyarbakr’ Musul’a balayan ticaret yolu üzerinde konaklama merkezi olarak önem kazanmtr. XIII.yüzylda Eyyubiler tarafndan yamalanm, daha sonra Selçuklular, lhanllar, Memluklular, Akkoyunlular, Artuklular ve Timur buraya hakim olmutur.mitaniler de bizman lar bölgeye sahip olmulardr. 

Dunaysr ismi, sonraki dönemlerde Koçhisar olarak deitirilmitir. 15. yüzylda Karakoyunlular ile Akkoyunlular arasnda sk sk el deitirmi, 16. yüzylda Safeviler buraya hakim olmutur. Yavuz Sultan Selim'in Msr seferi srasnda, 1517'de Osmanl topraklarna katlmtr. 

Artuklularn önemli bir kenti olan Kzltepe, sürekli sava ve yamalandndan, Artuklularn çar, han, hamam, cami ve medreselerle zengin bir kent durumuna getirdikleri bu yerleim Osmanllarn eline harap halde geçmitir. 

Artuklu dönemine ait, Ulu camii, Taköprü, Tarassut Kulesi ahkullubey Kümbeti, Harzem Harabeleri günümüze kadar ayakta kalan tarihi eserlerdir.

Tarih : 13.12.2015
/ 6883 kisi grntledi.