KALTE ve AKREDTASYON POLTKAMIZ

5174 sayl yasann öngördüü görev ve sorumluluklar yerine getirirken, üye odakl bir sistem anlay içerisinde, üye ve personel memnuniyetini ve hizmet kalitemizi devaml olarak artracaz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müteri Memnuniyeti ikâyet Yönetim Sistemi Klavuzluunda ve TOBB Akreditasyon Sisteminin 5 yldzl hizmet anlaynn gerekliliklerini yerine getirerek, üyelerimizi, kurumsal yapmz ve personelimizin sürekli iyiletireceiz.

Tarih : 9.05.2015
/ 6322 kisi grntledi.