NSAN KAYNAKLARI POLTKASI

  • Hakkaniyetli bir ie alma süreci ile balayan, çada ölçütlere uygun, frsat eitliine dayal, yetkinlik ve sorumluluk bilincine sahip, kendini ve iini sürekli gelitiren, performansa dayal bir insan kaynaklar sistemi kurmak,
  • Personelimizin, deiim ve geliime açk, motivasyonu yüksek, birliktelie ve ekip çalmasna inanan, kaynaklarn ve zaman etkin ve verimli kullanan, sosyal sorumluluu bilincini arttrmak için gerekli çalmalar yapmak,
  • limiz ve ilçemiz tarihi dokusunun öngördüü, Irk, din, dil ve cinsiyet ayrm yapmakszn, insan haklarna saygl, huzurlu ve scak bir çalma ortam salamak.
Tarih : 23.09.2017
/ 3541 kisi grntledi.