MAL POLTKAMIZ

Kanunumuzda yazl görevler sonucu elde ettiimiz gelirlerimizi, gelir gider dengesi içerisinde açk, hesap verilebilirlik ve katlmc bir anlayla, kurum amaçlar, üyelerinin i gelitirmeleri ve istihdam arttrc etkinlikler dorultusunda kullanacaz. Dolayl olarak ilçemiz ekonomik hayatnn iyiletirilmesine katk salayacaz.

Tarih : 22.09.2017
/ 5222 kisi grntledi.