TOBBdan, ticaretin hzna hz katan dijital dnm

TOBBdan, ticaretin hzna hz katan dijital dnm

Highslide JS
Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii (TOBB) tarafndan çkarlan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yaplan dijital dönüüm sayesinde, elektronik ortamda intikal eden ilanlar 2 saat içerisinde yaymlanmaya balad.​
TOBB Bakan M. Rifat Hisarcklolu, konuya ilikin yapt açklamada, TOBB ve Ticaret Bakanl ç Ticaret Genel Müdürlüü i birlii ile ilanlarn elektronik ortamda Gazete Müdürlüüne gönderilmesi e-dönüüm projesi balatldn, projeyle, MERSS’te gerçekletirilen tescili ihtiva eden ilann, elektronik ortamda Gazete Müdürlüüne aktarldn ve en geç iki saat içerisinde Gazetede yaymlandn söyledi.
 
Bu kapsamda uygulamann, 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile Pilot Oda olarak seçilen Ankara Ticaret Odas’nda devreye alndn anmsatan Hisarcklolu, “Yaygnlatrma çalmalar süren proje kapsamnda, 124 Odamzn 300 ticaret sicili müdürlüü personeline eitim verilerek, uygulama eitimine katlan Odalarmzda da devreye alnd. Uygulama ile ticarette ilemlerin hzl gerçeklemesi ihtiyac karlanm oldu. Uygulamann devreye alnd 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yaklak olarak 7.500 ilan elektronik ortamda Birliimize aktarld ve yaymland. Günlük olarak 1.000’in üzerinde ilan elektronik ortamda almaya baladk” dedi.
 
2020 yln Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için dijital dönüüm yl olarak ilan ettiklerini vurgulayan Hisarcklolu, Gazetenin yazlm alt yaps yenilendiini, internet sitesinin güncellenerek, e-devlet kaps üzerinden veya e-imza ile de giri yaplabildiini söyledi. Hisarcklolu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yaymlanan ilanlarda, okuyucularn kullanm kolaylna odakl olarak ilan balnda yer alan ticaret unvanlarnn renklendirildiini ve yeni yayn yönetim sistemi ile kât ortamnda intikal eden ilanlarn 2 gün yerine takip eden gün içerisinde Gazetede yaymlandn anlatt.
 
Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan ve ç Ticaret Genel Müdürlüü bürokratlarna gösterdikleri ibirlii ve katklar için teekkür eden Hisarcklolu, TOBB hizmetlerinde dijital dönüümün süreceini belirterek, uygulamann Türkiye’ye ve ticaret alemine hayrl olmasn diledi.
 
Türkiye’nin ticari geliimini gösteren bir ariv niteliinde olan ve ticaretin güven içerisinde yürütülmesini salayan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 1957 ylndan bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii tarafndan çkarlyor. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin ilk saysnn yaymland 21.02.1957 tarihinden bugüne kadar geçen yayn hayat içerisinde 16 binin üzerinde nüshas yaymland. Bu nüshalar, 5,2 milyon sayfadan oluuyor ve 17,6 milyon ilan ihtiva ediyor.
 

Tarih : 28.07.2020
/ 163 kii grntledi.