Hamiline Pay Kayt Sistemi

Hamiline Pay Kayt Sistemi

Highslide JS

TOBB,Ticaret Bakanl ve Merkez Kayt stanbul tarafndan düzenlenen Eitim Webinarna Odamz Ticaret Sicili Müdür Yardmcs Murat ÜLKER ve Ticaret Sicili Tescil Yetkilisi M. Mert ASLAN katlm göstermi olup eitimde A.. lerdeki yeni düzenleme hakknda bilgiler verilmitir.

Buna göre;

Paylar kayden izlenmeyen anonim irketlerde hamiline yazl pay senetlerinin ve bu senetlere sahip olanlara ilikin bilgilerin Merkezi Kayt Kuruluuna (MKK) bildirilmesi ve kayt altna alnmas zorunluluu getiren 6102 sayl Türk Ticaret Kanunu deiiklikleri 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüe girdi. MKK tarafndan Hamiline Pay Kayt Sistemi (HPKS) 6 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya alnd.


Tarih : 26.08.2021
/ 61 kii grntledi.