TEKNOFEST 2021DE NVERSTE VE ODALAR/BORSALAR BRL YAPTI

TEKNOFEST 2021DE NVERSTE VE ODALAR/BORSALAR BRL YAPTI

Highslide JS

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve Mardin li/lçeleri Odalar/Borsalar, 21-26 Eylül 2021’de stanbul’da düzenlenen Teknofest’te (Havaclk, Uzay ve Teknoloji Festivali) ibirlii yapt.

 

MAÜKÖK (Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör birlii Koordinatörlüü) inisiyatifiyle gerçekletirilen ibirlii kapsamnda MAÜ ve Odalar/Borsalar (Kzltepe Ticaret Borsas, Kzltepe Ticaret ve Sanayi Odas, Mardin Ticaret ve Sanayi Odas, Nusaybin Ticaret Borsas, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas) Orion takmnn teknoloji projesine sponsorluk yapt.

 

Orion takm liderliini MAÜ Makine ve Teknolojileri Bölümü mezunu Suphi Can Yertüm’ün yapt Teknofest proje ekibinde Ör. Gör. Hasan Ylmaz, Muhammed kbal Srda, Erkam Celal Gürel ve Rabia Durmu yer almaktadr. Proje, ön elemelerde baar elde ederek Teknofest 2021’e katlm imkân kazand.

 

Proje kapsamnda gelitirilen ve Orion takm tarafndan Teknofest’te temsil edilen iç lojistik amaçl otonom prototip arac, 100 kilo ve alt yükleri kolaylkla tayabilecek kapasitede olup bunun gelitirme çalmalar sürdürülmektedir. Sensör ve kamera sistemi bulunan araç, etrafndaki cisimleri kolaylkla alglayabilmekte ve sistem içerisinde gerçek zamanl çalan algoritma yaplar bulunmaktadr. Tasarmnda kullanlan ürünlerin çounluu yerli ürünlerden seçilen aracn arl minimum seviyede tutularak ilevselliinin artrlmas hedeflenmektedir.

 

Kitlesel pazarlama stratejisiyle ilerleyen proje kapsamnda ortaya çkan ürünün pazarlanma sürecinde snrl bir alan bulunmadn belirten proje ekibi, fiyat-performans ürünü üretmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade ederek “Endüstri 4.0 yeni ve gelimekte olan bir pazardr ve 7.2 Milyar Euro’luk bir pazar hacmi mevcuttur. Ayrca olas rakiplerimiz SEIT, SEAT ve Endüstri 4.0 ile ilgilenen tüm iletmelerdir. Lojistiin kullanld tüm fabrika ve kurulular pazar alanmza girmektedir” diyerek prototip aracn sahip olduu potansiyele ilikin ipuçlar vermektedirler.

 

smi Transbot olan prototip araç; fabrika içi ve gerekli alanlarda lojistii salamaktan sorumlu güdümlü bir robot olup otonom niteliklidir. Yani aracn kullanmnda insana ihtiyaç duyulmamaktadr. Ek olarak fiyat-performans ürünü olarak öne çkaca da dikkate alnnca tercih sebebi olaca düünülmektedir. Ayrca yük tama kapasitesinin kendi arlna oranla artrlm olmas ve aracn imalâtnda kullanlan ürünlerin yerli olmas tercihini artracak faktörler arasnda dile getirilmektedir.

 

MAÜ’nün ve Mardin li/lçeleri Odalarnn/Borsalarnn projeye sponsorluk yapmalarndaki motivasyon kaynaklarndan biri ise prototip aracn bölgesel kalknma sürecinde tad potansiyeldir. Nitekim, proje prototipinin Mardin’de oluturulmas ve ilgili faaliyetlerin arlkl olarak buradan sürdürülmesi dikkat çekici bulunmaktadr. Ayrca, proje ekibinin “Orta-uzun vadede Mardin’i pilot bölge olarak seçme hedefi” de önem tamaktadr.

 

MAÜ ve Mardin Odalar/Borsalar, ehrin ve bölgenin kalknmasna yönelik projelerde ibirliini artrarak sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdiler


Tarih : 26.09.2021
/ 31 kii grntledi.