Corafi iaretimiz ''Mardin Bulguru'' Denetimi

Corafi iaretimiz ''Mardin Bulguru'' Denetimi

Highslide JS

Odamz tarafndan Tescil ettirilen MARDN BULGURU ibareli corafi iaretin kullanmnn tescil belgesinde belirtilen özelliklere uygunluunun denetimi için oluturulan Denetim Kurulunda bulunan Odamz Genel Sekreteri Ahmet ASLAN,Mardin Bulgur Sanayicileri Bakan Faysal SUN,Mardin Artuklu Üniversitesinden yetkili Mustafa TÜNK  ve Mardin Tarm Orman l Müdürlüünden yetkili Abuzer BARMANBAY odamz hizmet binasnda biraraya gelerek toplant gerçekletirdiler:

 

Bilindii üzere corafi iaretler ve geleneksel ürün adlar ülkemizin milli ve kültürel deerlerinin korunmas, ekonomik geliim, ihracat gelirlerinin arttrlmas, krsal kalknma, kadn istihdamnn desteklenmesi, tüketicinin korunmas gibi önemli konularda hizmet etmektedir. Corafi iaret ve geleneksel ürün adlarndan beklediimiz bu faydalarn en yüksek seviyeye çkarlmas, salkl bir denetim sisteminin kurulmasyla mümkündür.

 

Kamu kurumlarnn uhdesinde olan piyasa gözetim ve denetimi dnda kalan ve her bir corafi iaret ve geleneksel ürün ad için tescil ile belirlenen denetim merciinin görevlerini tam olarak yerine getirmesi, gerek üreticiler gerek tüketiciler için son derece önemlidir.


Tarih : 16.11.2023
/ 375 kii grntledi.